top of page

Amaç ve Faaliyetler

Amaçlarımız

Yerli ırkımız Anadolu Mandasının Tarım Bakanlığı'nca belirlenen ülkesel düzeyde halk elinde ıslah projesiyle,  genetik potansiyellerinin geliştirilmesi , verimlerinin artırılması, bunların soy kütüğü, ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesinin yanında, üyelerimizin ihtiyaçları halinde yurt dışından damızlık değeri yüksek ırkların ithal edilerek ülkemizde yok olmaya yüz tutmuş manda varlığımızı artırarak halkımıza sağlıklı, güvenilir, besin değeri yüksek gıdalar sunmaktır.

Faaliyetlerimiz

  • Soykütüğü Programını yürütmek

  • Islah Programını planlamak ve yürütmek

  • Döl Kontrolü çalışmaları

  • Damızlık Değer Tahmini

  • Belgelendirme

  • Uluslararası gelişmelerin izlenmesi

  • Yurt içi ve yurt dışı platformlarda temsil

  • Girdi temini (Sperma, küpe, süt ölçüm kovası, sigorta vb)

  • Yetiştirme ve besleme konularında danışmanlık

  • Yayım ve eğitim hizmetleri

bottom of page