Yıllık Manda Sayısı ve Hayvansal Üretim (Türkiye)

Yaş Grubuna Göre  Manda Sayısı (Türkiye)